Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: 117 dni temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 257 dni temu

Informacje dotyczące rejestracji na zajęcia wychowania fizycznego dla studentów studiujących w Poznaniu.

OGÓLNE ZASADY REJESTRACJI NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
 1. Zapisy na zajęcia WF odbywają się wyłącznie przez Internet.
 2. Zajęcia w semestrze zimowym oraz letnim 2020/2021 odbywać się będą w trybie zdalnym,poprzez panel dydaktyczny TEAMS.
 3. Zajęcia wychowania fizycznego rozpoczną się w semestrze zimowym 16 października 2020 roku; w semestrze letnim – 1 marca 2021 roku.
 4. Nieobecność, choroba lub wyjazd w trakcie trwanie zapisów nie zwalnia z rejestracji na zajęcia w wyznaczonym terminie przez Internet.
 5. Rejestracja odbywa się wg kolejności zgłoszeń i do wyczerpania limitów miejsc w grupach.
 6. Przed dokonaniem wyboru student powinien zapoznać się z ramowym planem zajęć z wf. na rok akademicki 2020/2021 oraz listą dyscyplin dedykowanych dla poszczególnych wydziałów.
 7. Student rejestruje się na zajęcia WF wybierając dyscyplinę, termin i miejsce odbywania zajęć oraz prowadzącego, stosownie do swoich zainteresowań oraz możliwości czasowych.
 8. Student ma możliwość zmiany dyscypliny, terminu i miejsca odbywania zajęć oraz prowadzącego (pod warunkiem, że jest wolne miejsce) w dniach 7-8.10.2020 r. w godz. 8.00-22.00 w semestrze zimowym , w semestrze letnim 24-25 luty 2021 w godz. 8.00-22.00/wyłącznie przez Internet – II termin rejestracji
 9. Student może zapisać się tylko na jedną dyscyplinę.
 10. Studenta obowiązuje rejestracja semestralna (co semestr).
 11. Niezarejestrowanie się na zajęcia wychowania fizycznego może skutkować niezaliczeniem przedmiotu.
 12. Zawodnicy oraz pasjonaci sportu mogą zaliczyć wychowanie fizyczne w ramach zajęć sekcji sportowych. Kontakty do trenerów dostępne są również na stronie SWFiS.
 13. Pełna informacja o zajęciach wychowania fizycznego przedstawiona jest na stronie SWFiS.
 14. Szerszych informacji na temat rejestracji udziela sekretariat SWFiS (tel:. 61 829 6401; 6402) oraz e-mail: swfis@amu.edu.pl
 15. Film instruktażowy z informacjami dotyczącymi rejestracji na zajęcia wychowania fizycznego link
ZWOLNIENIE Z UCZĘSZCZANIA NA ZAJĘCIA WF
W roku akademickim 2020/2021 nie obowiązują zwolnienia lekarskie. Studenci posiadający zwolnienia lekarskie biorą udział w zajęciach teoretycznych pt. "Wychowanie fizyczne dla osób z problemami zdrowotnymi". Zapisy na zajęcia odbywają się w sekretariacie SWFiS drogą e-mailową: swfis@amu.edu.pl oraz telefoniczną (tel. 61 829 6401; 6402)

Zapisy na zajęcia odbywają się w sekretariacie SWFiS w następujących terminach:
 • na zajęcia prowadzone w semestrze zimowym najpóźniej do dnia 23.10.2020 r.
 • na zajęcia prowadzone w semestrze letnim najpóźniej do dnia 05.03.2021 r.
PRZEPISANIE OCENY Z ZAJĘĆ WF
O przepisanie oceny mogą ubiegać się tylko studenci, którzy zaliczyli zajęcia z wychowania fizycznego na państwowej uczelni wyższej i uzyskali ocenę "dobry" lub wyższą. Osoby te nie biorą udziału w rejestracji w celu przepisania oceny na dany semestr powinny wysłać e-mail do sekretariatu SWFiS (swfis@amu.edu.pl) z prośbą o przepisanie oceny podając swój nr indeksu, imię nazwisko oraz uzyskaną ocenę w następujących terminach:
 • w semestrze zimowym najpóźniej do dnia 31.10.2020 r
 • w semestrze letnim najpóźniej do dnia 31.03.2021 r.
KOGO DOTYCZY REJESTRACJA
Rejestracja dotyczy:
 • studentów I i II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (zgodnie z programem studiów dla poszczególnych wydziałów i kierunków),
 • studentów I i II roku studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich (zgodnie z programem studiów dla poszczególnych wydziałów i kierunków),
UWAGA!
W internetowej rejestracji na zajęcia WF nie biorą w ogóle udziału studenci I roku:
 • kierunku Edukacja Elementarna i Wychowania Fizyczne (WSE).
W internetowej rejestracji na zajęcia WF realizowane w semestrze letnim nie biorą udziału studenci I roku:
 • Wydziału Biologii, ponieważ rozpoczynają zajęcia wychowania fizycznego od II roku studiów,
 • Wydziału Fizyki, ponieważ rozpoczynają zajęcia wychowania fizycznego od II roku studiów,
 • Wydziału Anglistyki (specjalizacja tłumaczeniowa i nauczycielska, specjalizacja teatrologiczna), ponieważ rozpoczynają zajęcia z wychowania fizycznego od II roku.
TERMINY REJESTRACJI

Rejestracja na zajęcia WF prowadzone w semestrze letnim zostanie przeprowadzona w terminie:

17 lutego od godz. 8:00 - 18 lutego 2021 godz. 23:00

Rejestracja na poszczególne zajęcia będzie otwierana w środę 17 lutego 2021 r. począwszy od 8:00 co dwie godziny wg następującego harmonogramu:

08:00 - szermierka; trening funkcjonalny,
10:00 - kulturystyka,
12:00 - trening holistyczny,
14:00 - tenis; Pilates,
16:00 - joga; zajęcia ogólnorozwojowe,
18:00 - body control; zdrowy kręgosłup; NW-MTB,
20:00 - gimnastyka lecznicza,
22:00 - jogging; wychowanie fizyczne dla osób z problemami zdrowotnymi
Uwaga!
Studenci z problemami zdrowotnymi lub posiadający orzeczenie o niepełnosprawności zapisują się na następujące zajęcia:

 • wychowanie fizyczne dla osób z problemami zdrowotnymi
 • gimnastyka lecznicza
WARUNKI JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY ZAPISAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA WF

Aby zapisać się na zajęcia wychowania fizycznego student musi:
 • Posiadać konto dostępu do systemu rejestracyjnego nadane w procesie internetowej rejestracji na studia.
 • Posiadać żeton obowiązujący w roku akademickim 2020/2021.

Każdemu studentowi uprawnionemu do rejestrowania się na zajęcia WF przyznany zostanie w systemie rejestracyjnym 1 żeton na semestr. Żetony zostaną przyznane w następujących terminach:
 • na semestr zimowy najpóźniej do dnia 28 września 2020 r.
 • na semestr letni najpóźniej do dnia 15 lutego 2021 r
Żeton niewykorzystany w bieżącym semestrze traci ważność. Osoby, którym z różnych przyczyn żeton nie zostanie przyznany powinny zgłosić się do SWFiS.
INSTRUKCJA ZAPISÓW
Dostęp do instrukcji zapisów na zajęcia wychowania fizycznego można uzyskać poprzez znajdujący się po lewej stronie link "Pomoc".