Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: 96 dni temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 269 dni temu

Informacje dotyczące rejestracji na zajęcia wychowania fizycznego dla studentów studiujących w Gnieźnie.OGÓLNE ZASADY REJESTRACJI NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 1. Zapisy na zajęcia WF odbywają się poprzez system USOS Web (Internet)
  3 października 2022 roku w godz. 15:00 – 22:00
 2. W wyjątkowych sytuacjach, decyzję o zapisaniu do grupy może podjąć prowadzący zajęcia.
 3. Zajęcia w semestrze zimowym oraz letnim 2022/2023, odbywać się będą w siedzibie uczelni (hala sportowa Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie).

  Tryb prowadzenie zajęć może się zmienić ze względu na sytuację epidemiczną.

 4. Zajęcia wychowania fizycznego rozpoczną się:
  • w semestrze zimowym - 5 października 2022 roku,
  • w semestrze letnim – 27 lutego 2023 roku.
 5. Nieobecność, choroba lub wyjazd w trakcie trwanie zapisów nie zwalnia z rejestracji na zajęcia w wyznaczonym terminie przez Internet.
 6. Rejestracja odbywa się wg kolejności zgłoszeń i do wyczerpania limitów miejsc w grupach.
 7. Student rejestruje się na zajęcia WF wybierając dyscyplinę, termin i miejsce odbywania zajęć oraz prowadzącego, stosownie do swoich zainteresowań oraz możliwości czasowych.
 8. Student może zapisać się tylko do grup zajęciowych dedykowanych dla swojego kierunku i roku studiów.
 9. Student może zapisać się tylko na jedną dyscyplinę.
 10. Studenta obowiązuje rejestracja roczna.
 11. Niezarejestrowanie się na zajęcia wychowania fizycznego może skutkować niezaliczeniem przedmiotu.
 12. Szerszych informacji na temat rejestracji udziela prowadzący zajęcia WF w Gnieźnie dr Fryderyk Musielak (środa hala sportowa oraz e-mailowo: musf@amu.edu.pl
NIE OBOWIĄZUJĄ ZWOLNIENIA LEKARSKIE
W roku akademickim 2022/2023 studenci Collegium Europejskiego w Gnieźnie posiadający zwolnienia lekarskie biorą udział w zajęciach z wychowania fizycznego i zapisują się do grup zajęciowych dedykowanych dla swojego kierunku i roku studiów. O sposobie i formie zaliczenia przedmiotu informować będą prowadzący zajęcia. Szczegółowych informacji udziela dr Fryderyk Musielak
PRZEPISANIE OCENY Z ZAJĘĆ WF
O przepisanie oceny mogą ubiegać się tylko studenci, którzy zaliczyli zajęcia z wychowania fizycznego na państwowej uczelni wyższej i uzyskali wyłącznie ocenę dobrą lub wyższą. W celu przepisania oceny należy skontaktować się z sekretariatem SWFiS (swfis@amu.edu.pl), w treści wiadomości podając: nr indeksu, imię nazwisko oraz uzyskaną wcześniej ocenę (skan dokumentu potwierdzającego ocenę z innej uczelni).
Terminy przepisywania ocen:
 • w semestrze letnim, od 27 marca do dnia 30 kwietnia 2023 roku.
KOGO DOTYCZY REJESTRACJA
Rejestracja dotyczy:
 • studentów I roku projektowania kultury,
 • studentów I i II roku komunikacji europejskiej,
studiów stacjonarnych pierwszego stopnia odbywających się w Gnieźnie.

TERMIN REJESTRACJI

03.10 2022 roku godz. 15:00 – 22:00
WARUNKI JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY ZAPISAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA WF

Aby zapisać się na zajęcia wychowania fizycznego student musi:
 • Posiadać konto dostępu do systemu rejestracyjnego nadane w procesie internetowej rejestracji na studia.
 • Posiadać żeton obowiązujący w roku akademickim 2022/2023.

Każdemu studentowi uprawnionemu do rejestrowania się na zajęcia WF przyznany zostanie w systemie rejestracyjnym 1 żeton na semestr.
Żeton zostanie przyznany najpóźniej 30 września 2022 roku.
Żeton niewykorzystany traci ważność. Osoby, którym z różnych przyczyn żeton nie zostanie przyznany powinny zgłosić się do sekretariatu SWFiS (swfis@amu.edu.pl).
INSTRUKCJA ZAPISÓW
Dostęp do instrukcji zapisów na zajęcia wychowania fizycznego można uzyskać poprzez znajdujący się po lewej stronie link "Pomoc".