Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: 117 dni temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 257 dni temu

Informacje dotyczące rejestracji na zajęcia wychowania fizycznego dla studentów studiujących w Gnieźnie.


OGÓLNE ZASADY REJESTRACJI NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 1. Zapisy na zajęcia WF odbywają się wyłącznie przez Internet. W wyjątkowych sytuacjach, decyzję o zapisaniu do grupy może podjąć prowadzący zajęcia.
 2. Nieobecność, choroba lub wyjazd w trakcie trwanie zapisów nie zwalnia z rejestracji na zajęcia w wyznaczonym terminie przez Internet.
 3. Rejestracja odbywa się wg kolejności zgłoszeń i do wyczerpania limitów miejsc w grupach.
 4. Student rejestruje się na zajęcia WF wybierając dyscyplinę, termin i miejsce odbywania zajęć oraz prowadzącego, stosownie do swoich zainteresowań oraz możliwości czasowych.
 5. Student może zapisać się tylko do grup zajęciowych dedykowanych dla swojego kierunku i roku studiów.
 6. Student może zapisać się tylko na jedną dyscyplinę.
 7. Studenta obowiązuje rejestracja roczna.
 8. Niezarejestrowanie się na zajęcia wychowania fizycznego może skutkować niezaliczeniem przedmiotu.
 9. Pełna informacja o zajęciach wychowania fizycznego przedstawiona jest na stronie Kolegium Europejskiego UAM w zakładce „Sport”.
 10. Szerszych informacji na temat rejestracji udziela sekretariat SWFiS.


ZWOLNIENIE Z UCZĘSZCZANIA NA ZAJĘCIA WF
Od roku akademickiego 2020/2021 studenci Kolegium Europejskiego w Gnieźnie posiadający zwolnienia lekarskie biorą udział w zajęciach z wychowania fizycznego i zapisują się do grup zajęciowych dedykowanych dla swojego kierunku i roku studiów. O sposobie i formie zaliczenia przedmiotu informować będą prowadzący zajęcia. Szczegółowych informacji udziela dr Fryderyk Musielak (środa hala sportowa Kolegium Europejskiego).
PRZEPISANIE OCENY Z ZAJĘĆ WF
O przepisanie oceny mogą ubiegać się tylko studenci, którzy zaliczyli zajęcia z wychowania fizycznego na państwowej uczelni wyższej i uzyskali ocenę "dobry" lub wyższą. Osoby te nie biorą udziału w rejestracji w celu przepisania oceny na dany semestr powinny wysłać e-mail do sekretariatu SWFiS (swfis@amu.edu.pl) z prośbą o przepisanie oceny podając swój nr indeksu, imię nazwisko oraz uzyskaną ocenę w następujących terminach:
 • w semestrze zimowym najpóźniej do dnia 31.10.2020 r.
 • w semestrze letnim najpóźniej do dnia 31.03.2021 r.
KOGO DOTYCZY REJESTRACJA
Rejestracja dotyczy:
 • studentów I roku projektowania kultury,
 • studentów I i II roku komunikacji europejskiej,
studiów stacjonarnych pierwszego stopnia odbywających się w Gnieźnie.

TERMIN REJESTRACJI

2 października 2020 godz. 15:00 – 22:00

WARUNKI JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY ZAPISAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA WF

Aby zapisać się na zajęcia wychowania fizycznego student musi:
 • Posiadać konto dostępu do systemu rejestracyjnego nadane w procesie internetowej rejestracji na studia.
 • Posiadać żeton obowiązujący w roku akademickim 2020/2021.

Każdemu studentowi uprawnionemu do rejestrowania się na zajęcia WF przyznany zostanie w systemie rejestracyjnym 1 żeton na semestr.
Żeton zostanie przyznany najpóźniej do 28 września 2020 roku.
Żeton niewykorzystany traci ważność. Osoby, którym z różnych przyczyn żeton nie zostanie przyznany powinny zgłosić się do sekretariatu SWFiS (swfis@amu.edu.pl).
INSTRUKCJA ZAPISÓW
Dostęp do instrukcji zapisów na zajęcia wychowania fizycznego można uzyskać poprzez znajdujący się po lewej stronie link "Pomoc".