Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: 96 dni temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 269 dni temu

Informacje dotyczące rejestracji na zajęcia wychowania fizycznego dla studentów studiujących w Kaliszu.


OGÓLNE ZASADY REJESTRACJI NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 1. Zapisy na zajęcia WF odbywają się u osób prowadzących zajęcia
 2. Zajęcia w semestrze zimowym oraz letnim 2022/2023 odbywać się będą w siedzibie uczelni (obiekty sportowe Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu).

  Tryb prowadzenie zajęć może sięzmienić ze względu na sytuację epidemiczną.

 3. Zajęcia wychowania fizycznego rozpoczną się:
  • w semestrze zimowym - 5 października 2022 roku,
  • w semestrze letnim – 27 lutego 2023 roku.
 4. Student rejestruje się na zajęcia WF wybierając dyscyplinę, termin i miejsce odbywania zajęć oraz prowadzącego, stosownie do swoich zainteresowań oraz możliwości czasowych.
 5. Student może zapisać się tylko do grup zajęciowych dedykowanych dla swojego kierunku i roku studiów.
 6. Student rejestruje się na zajęcia WF wybierając dyscyplinę, termin i miejsce odbywania zajęć oraz prowadzącego, stosownie do swoich zainteresowań oraz możliwości czasowych.
 7. Student może zapisać się tylko na jedną dyscyplinę.
 8. Studenta obowiązuje rejestracja roczna.
 9. Niezarejestrowanie się na zajęcia wychowania fizycznego może skutkować niezaliczeniem przedmiotu.
 10. Szerszych informacji na temat rejestracji udziela prowadzący zajęcia WF w Kaliszu.
NIE OBOWIĄZUJĄ ZWOLNIENIA LEKARSKIE
Studenci posiadający zwolnienia lekarskie biorą udział w zajęciach teoretycznych pt. "Wychowanie fizyczne dla osób z problemami zdrowotnymi"
Zapisy na zajęcia odbywają się bezpośrednio u dr Andrzeja Rygasa w Kaliszu. (jasio204@amu.edu.pl).
PRZEPISANIE OCENY Z ZAJĘĆ WF
O przepisanie oceny mogą ubiegać się tylko studenci, którzy zaliczyli zajęcia z wychowania fizycznego na państwowej uczelni wyższej i uzyskali ocenę dobrą lub wyższą. W celu przepisania oceny należy skontaktować się z sekretariatem SWFiS (swfis@amu.edu.pl), w treści wiadomości podając: nr indeksu, imię nazwisko oraz uzyskaną wcześniej ocenę (skan dokumentu potwierdzającego ocenę z innej uczelni).
Terminy przepisywania ocen:
 • w semestrze zimowym, od 24 października do dnia 30 listopada 2022 roku;
 • w semestrze letnim, od 27 marca do dnia 30 kwietnia 2023 roku.
KOGO DOTYCZY REJESTRACJA
Rejestracja dotyczy:
 • tudentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (zgodnie z programem studiów dla poszczególnych wydziałów i kierunków).
TERMIN REJESTRACJI

4 października 2022; godz. 13:00 - 16:30


w sali sportowej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30, 62-800 Kalisz