Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: 10 dni temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 507 dni temu

Informacje dotyczące rejestracji na zajęcia wychowania fizycznego dla studentów studiujących w Gnieźnie.


OGÓLNE ZASADY REJESTRACJI NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 1. Zapisy na zajęcia WF odbywają się wyłącznie przez Internet. W wyjątkowych sytuacjach, decyzję o zapisaniu do grupy może podjąć prowadzący zajęcia.
 2. Nieobecność, choroba lub wyjazd w trakcie trwanie zapisów nie zwalnia z rejestracji na zajęcia w wyznaczonym terminie przez Internet.
 3. Rejestracja odbywa się wg kolejności zgłoszeń i do wyczerpania limitów miejsc w grupach.
 4. Student rejestruje się na zajęcia WF wybierając dyscyplinę, termin i miejsce odbywania zajęć oraz prowadzącego, stosownie do swoich zainteresowań oraz możliwości czasowych.
 5. Student może zapisać się tylko do grup zajęciowych dedykowanych dla swojego kierunku i roku studiów.
 6. Student może zapisać się tylko na jedną dyscyplinę.
 7. Studenta obowiązuje rejestracja roczna.
 8. Niezarejestrowanie się na zajęcia wychowania fizycznego może skutkować niezaliczeniem przedmiotu.
 9. Pełna informacja o zajęciach wychowania fizycznego przedstawiona jest na stronie Kolegium Europejskiego UAM w zakładce „Sport”.
 10. Szerszych informacji na temat rejestracji udziela sekretariat SWFiS.


ZWOLNIENIE Z UCZĘSZCZANIA NA ZAJĘCIA WF
Od roku akademickiego 2016/2017 studenci Kolegium Europejskiego w Gnieźnie posiadający zwolnienia lekarskie biorą udział w zajęciach z wychowania fizycznego i zapisują się do grup zajęciowych dedykowanych dla swojego kierunku i roku studiów. O sposobie i formie zaliczenia przedmiotu informować będą prowadzący zajęcia. Szczegółowych informacji udziela dr Fryderyk Musielak (środa hala sportowa Kolegium Europejskiego).
PRZEPISANIE OCENY Z ZAJĘĆ WF
O przepisanie oceny mogą ubiegać się tylko studenci, którzy zaliczyli zajęcia z wychowania fizycznego na państwowej uczelni wyższej i uzyskali ocenę "dobry" lub wyższą. Osoby te nie biorą udziału w rejestracji i w celu przepisania oceny powinny zgłosić się:
 • w semestrze zimowym najpóźniej do dnia 20.10.2017 r.
 • w semestrze letnim najpóźniej do dnia 09.03.2018 r.
do dra Fryderyka Musielaka (środa hala sportowa Kolegium Europejskiego).
KOGO DOTYCZY REJESTRACJA
Rejestracja dotyczy w semestrze zimowym:
 • studentów I roku projektowania kultury,
 • studentów II roku komunikacji europejskiej,
 • studentów I roku cywilizacji zachodnioeuropejskiej,
studiów stacjonarnych pierwszego stopnia odbywających się w Gnieźnie.

Rejestracja dotyczy w semestrze letnim:
 • studentów I roku projektowania kultury,
 • studentów I roku komunikacji europejskiej,
 • studentów I roku cywilizacji zachodnioeuropejskiej,
studiów stacjonarnych pierwszego stopnia odbywających się w Gnieźnie.

TERMINY REJESTRACJI

Rejestracja na zajęcia WF prowadzone w semestrze zimowym zostanie przeprowadzona w terminie:

28 września 2017 godz. 17:00 – 29 września 2017 godz. 22:00

Rejestracja na zajęcia WF w semestrze letnim nie jest prowadzona.
WARUNKI JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY ZAPISAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA WF

Aby zapisać się na zajęcia wychowania fizycznego student musi:
 • Posiadać konto dostępu do systemu rejestracyjnego nadane w procesie internetowej rejestracji na studia.
 • Posiadać żeton obowiązujący w roku akademickim 2017/2018.

Każdemu studentowi uprawnionemu do rejestrowania się na zajęcia WF przyznany zostanie w systemie rejestracyjnym 1 żeton na semestr. Żetony zostaną przyznane w następujących terminach:
 • na semestr zimowy najpóźniej do 26 września 2016 r.
 • na semestr letni żetony nie są przyznawane.
Żeton niewykorzystany w bieżącym semestrze traci ważność. Osoby, którym z różnych przyczyn żeton nie zostanie przyznany powinny zgłosić się do SWFiS.
INSTRUKCJA ZAPISÓW
Dostęp do instrukcji zapisów na zajęcia wychowania fizycznego można uzyskać poprzez znajdujący się po lewej stronie link "Pomoc".