Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: 130 dni temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 189 dni temu

Informacje dotyczące rejestracji na zajęcia wychowania fizycznego dla studentów studiujących w Poznaniu.


OGÓLNE ZASADY REJESTRACJI NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 1. Zapisy na zajęcia WF odbywają się wyłącznie przez Internet.
 2. Nieobecność, choroba lub wyjazd w trakcie trwanie zapisów nie zwalnia z rejestracji na zajęcia w wyznaczonym terminie przez Internet.
 3. Rejestracja odbywa się wg kolejności zgłoszeń i do wyczerpania limitów miejsc w grupach.
 4. Student rejestruje się na zajęcia WF wybierając dyscyplinę, termin i miejsce odbywania zajęć oraz prowadzącego, stosownie do swoich zainteresowań oraz możliwości czasowych.
 5. Student ma możliwość zmiany dyscypliny, terminu i miejsca odbywania zajęć oraz prowadzącego (pod warunkiem, że jest wolne miejsce) w dniach 7-8.10.2019 r. w godz. 8.00-22.00 w semestrze zimowym , w semestrze letnim 27-28 luty w godz. 8.00-22.00/wyłącznie przez internet – II termin rejestracji/
 6. Student może zapisać się tylko na jedną dyscyplinę.
 7. Studenta obowiązuje rejestracja semestralna (co semestr).
 8. Niezarejestrowanie się na zajęcia wychowania fizycznego może skutkować niezaliczeniem przedmiotu.
 9. Zawodnicy oraz pasjonaci sportu mogą zaliczyć wychowanie fizyczne w ramach zajęć sekcji sportowych. Zapisy i spotkanie organizacyjne odbędzie się 3.10.2019 r. /czwartek/ w godzinach 15.00-17.00 w Szkole WFiS przy ul. Zagajnikowej 9, pok. 224.
 10. Pełna informacja o zajęciach wychowania fizycznego przedstawiona jest na stronie SWFiS.
 11. Zajęcia wychowania fizycznego rozpoczną się w semestrze zimowym 3 października 2019 roku; w semestrze letnim - 24 lutego 2020 roku.
 12. Szerszych informacji na temat rejestracji udziela sekretariat SWFiS (tel. 61 829 6401-02).


ZWOLNIENIE Z UCZĘSZCZANIA NA ZAJĘCIA WF
W roku akademickim 2019/2020 nie obowiązują zwolnienia lekarskie. Studenci posiadający zwolnienia lekarskie biorą udział w zajęciach pt. "Teoretyczne podstawy prozdrowotnego trybu życia".

Zapisy na zajęcia odbywają się w sekretariacie SWFiS w następujących terminach:
 • na zajęcia prowadzone w semestrze zimowym najpóźniej do dnia 11.10.2019 r.
 • na zajęcia prowadzone w semestrze letnim najpóźniej do dnia 28.02.2020 r.
PRZEPISANIE OCENY Z ZAJĘĆ WF
O przepisanie oceny mogą ubiegać się tylko studenci, którzy zaliczyli zajęcia z wychowania fizycznego na państwowej uczelni wyższej i uzyskali ocenę "dobry" lub wyższą. Osoby te nie biorą udziału w rejestracji i w celu przepisania oceny powinny zgłosić się do sekretariatu SWFiS w następujących terminach:
 • w semestrze zimowym najpóźniej do dnia 31.10.2019 r.
 • w semestrze letnim najpóźniej do dnia 30.03.2020 r.
KOGO DOTYCZY REJESTRACJA
Rejestracja dotyczy:
 • studentów I i II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (zgodnie z programem studiów dla poszczególnych wydziałów i kierunków),
 • studentów I i II roku studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich (zgodnie z programem studiów dla poszczególnych wydziałów i kierunków),
UWAGA!
W internetowej rejestracji na zajęcia WF nie biorą w ogóle udziału studenci I roku:
 • kierunku Edukacja Elementarna i Wychowania Fizyczne (WSE).
W internetowej rejestracji na zajęcia WF realizowane w semestrze zimowym nie biorą udziału studenci I roku:
 • Wydziału Matematyki i Informatyki, ponieważ rozpoczynają zajęcia wychowania fizycznego od semestru letniego,
 • Wydziału Anglistyki (specjalizacja tłumaczeniowa i nauczycielska), ponieważ rozpoczynają zajęcia z wychowania fizycznego od II roku,
 • Wydziału Biologii, ponieważ rozpoczynają zajęcia wychowania fizycznego od II roku studiów,
 • Wydziału Fizyki, ponieważ rozpoczynają zajęcia wychowania fizycznego od II roku studiów,
W internetowej rejestracji na zajęcia WF realizowane w semestrze letnim nie biorą udziału studenci I roku:
 • Wydziału Biologii, ponieważ rozpoczynają zajęcia wychowania fizycznego od II roku studiów,
 • Wydziału Fizyki, ponieważ rozpoczynają zajęcia wychowania fizycznego od II roku studiów,
 • Wydziału Anglistyki (specjalizacja tłumaczeniowa i nauczycielska), ponieważ rozpoczynają zajęcia z wychowania fizycznego od II roku.
TERMINY REJESTRACJI

Rejestracja na zajęcia WF prowadzone w semestrze zimowym zostanie przeprowadzona w terminie:

30 września od godz. 8.00 - 2 października godz. 23.00

Rejestracja na poszczególne zajęcia będzie otwierana w poniedziałek 30 września 2019 r.
począwszy od 8:00 co dwie godziny wg następującego harmonogramu:

08:00 - badminton; futsal; piłka nożna mężczyzn z siłownią; szermierka; trening funkcjonalny;
10:00 - kulturystyka; step; taniec; tenis stołowy; cardio tenis;
12:00 - aerobik; fit ball; koszykówka kobiet; koszykówka mężczyzn;
14:00 - judo kobiet i mężczyzn; tenis; unihokej; Pilates; MTB
16:00 - joga; pływanie dla osób z niepełnosprawnościami; zajęcia ogólnorozwojowe; TRX
18:00 - body control; siatkówka kobiet; siatkówka mężczyzn; power bike; zdrowy kręgosłup
20:00 - aqua aerobik; gimnastyka lecznicza; pływanie; samoobrona; zajęcia ogólnorozwojowe i step;
22:00 - jogging; nauka pływania; wychowanie fizyczne dla osób z problemami zdrowotnymi; gry i zabawy wodneRejestracja na zajęcia WF prowadzone w semestrze letnim zostanie przeprowadzona w terminie:

20 lutego 2020 godz. 8:00 - 21 lutego 2020 godz. 23:00

Rejestracja na poszczególne zajęcia będzie otwierana w czwartek 20 lutego 2020 r.
począwszy od 8:00 co dwie godziny wg następującego harmonogramu:

08:00 - badminton; piłka nożna mężczyzn z siłownią; szermierka; trening funkcjonalny;
10:00 - kulturystyka; step; taniec; tenis stołowy;
12:00 - aerobik; fit ball; koszykówka kobiet; koszykówka mężczyzn;
14:00 - judo kobiet i mężczyzn; tenis; unihokej; Pilates; MTB
16:00 - joga; pływanie dla osób z niepełnosprawnościami; zajęcia ogólnorozwojowe; TRX
18:00 - body control; siatkówka kobiet; siatkówka mężczyzn; power bike; zdrowy kręgosłup
20:00 - aqua aerobik; gimnastyka lecznicza; pływanie; samoobrona; zajęcia ogólnorozwojowe i step;
22:00 - jogging; nauka pływania; wychowanie fizyczne dla osób z problemami zdrowotnymi; gry i zabawy wodne
Uwaga!
Studenci z problemami zdrowotnymi lub posiadający orzeczenie o niepełnosprawności zapisują się na następujące zajęcia:

 • wychowanie fizyczne dla osób z problemami zdrowotnymi
 • pływanie dla studentów z niepełnosprawnościami
 • gimnastyka lecznicza
WARUNKI JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY ZAPISAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA WF

Aby zapisać się na zajęcia wychowania fizycznego student musi:
 • Posiadać konto dostępu do systemu rejestracyjnego nadane w procesie internetowej rejestracji na studia.
 • Posiadać żeton obowiązujący w roku akademickim 2019/2020.

Każdemu studentowi uprawnionemu do rejestrowania się na zajęcia WF przyznany zostanie w systemie rejestracyjnym 1 żeton na semestr. Żetony zostaną przyznane w następujących terminach:
 • na semestr zimowy najpóźniej do dnia 26 września 2019 r.
 • na semestr letni najpóźniej do dnia 15 lutego 2020 r.
Żeton niewykorzystany w bieżącym semestrze traci ważność. Osoby, którym z różnych przyczyn żeton nie zostanie przyznany powinny zgłosić się do SWFiS.
INSTRUKCJA ZAPISÓW
Dostęp do instrukcji zapisów na zajęcia wychowania fizycznego można uzyskać poprzez znajdujący się po lewej stronie link "Pomoc".