Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: 135 dni temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 149 dni temu

Informacje dotyczące rejestracji na zajęcia wychowania fizycznego dla studentów studiujących w Poznaniu.


OGÓLNE ZASADY REJESTRACJI NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 1. Zapisy na zajęcia WF odbywają się wyłącznie przez Internet.
 2. Nieobecność, choroba lub wyjazd w trakcie trwanie zapisów nie zwalnia z rejestracji na zajęcia w wyznaczonym terminie przez Internet.
 3. Rejestracja odbywa się wg kolejności zgłoszeń i do wyczerpania limitów miejsc w grupach.
 4. Student rejestruje się na zajęcia WF wybierając dyscyplinę, termin i miejsce odbywania zajęć oraz prowadzącego, stosownie do swoich zainteresowań oraz możliwości czasowych. Przed dokonaniem wyboru student winien zapoznać się z ramowym planem zajęć z wychowania fizycznego na rok akademicki 2017/2018 oraz z listą dyscyplin dedykowanych dla poszczególnych wydziałów
 5. Student może zapisać się tylko do grup zajęciowych dedykowanych dla swojego wydziału i roku studiów.
 6. Student może zapisać się tylko na jedną dyscyplinę.
 7. Studenta obowiązuje rejestracja semestralna (co semestr).
 8. Niezarejestrowanie się na zajęcia wychowania fizycznego może skutkować niezaliczeniem przedmiotu.
 9. Zawodnicy oraz pasjonaci sportu mogą zaliczyć wychowanie fizyczne w ramach zajęć sekcji sportowych. Zapisy i spotkanie organizacyjne odbędzie się 6.10.2017r. /piątek/ w godzinach 11.00-13.00 w Szkole WFiS przy ul. Zagajnikowej 9.
 10. Pełna informacja o zajęciach wychowania fizycznego przedstawiona jest na stronie SWFiS.
 11. Zajęcia wychowania fizycznego rozpoczną się w semestrze letnim 22 lutego 2018 roku.
 12. Szerszych informacji na temat rejestracji udziela sekretariat SWFiS.


ZWOLNIENIE Z UCZĘSZCZANIA NA ZAJĘCIA WF
W roku akademickim 2017/2018 nie obowiązują zwolnienia lekarskie. Studenci posiadający zwolnienia lekarskie biorą udział w zajęciach pt. "Teoretyczne podstawy prozdrowotnego trybu życia".
Szczegółowych informacji udziela sekretariat SWFiS - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-14.00.

Zapisy na zajęcia odbywają się w sekretariacie SWFiS w następujących terminach:
 • na zajęcia prowadzone w semestrze letnim najpóźniej do dnia 01.03.2018 r.
PRZEPISANIE OCENY Z ZAJĘĆ WF
O przepisanie oceny mogą ubiegać się tylko studenci, którzy zaliczyli zajęcia z wychowania fizycznego na państwowej uczelni wyższej i uzyskali ocenę "dobry" lub wyższą. Osoby te nie biorą udziału w rejestracji i w celu przepisania oceny powinny zgłosić się do sekretariatu SWFiS w następujących terminach:
 • w semestrze letnim najpóźniej do dnia 23.03.2018 r.
KOGO DOTYCZY REJESTRACJA
Rejestracja dotyczy:
 • studentów I i II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (zgodnie z programem studiów dla poszczególnych wydziałów i kierunków),
 • studentów I i II roku studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich (zgodnie z programem studiów dla poszczególnych wydziałów i kierunków),
UWAGA!
W internetowej rejestracji na zajęcia WF nie biorą w ogóle udziału studenci I roku:
 • kierunku Edukacja Elementarna i Wychowania Fizyczne (WSE).
W internetowej rejestracji na zajęcia WF realizowane w semestrze zimowym nie biorą udziału studenci I roku:
 • Wydziału Biologii, ponieważ rozpoczynają zajęcia wychowania fizycznego od II roku studiów,
 • Wydziału Fizyki, ponieważ rozpoczynają zajęcia wychowania fizycznego od II roku studiów,
 • Wydziału Matematyki i Informatyki, ponieważ rozpoczynają zajęcia wychowania fizycznego od semestru letniego,
 • Turystyki i Rekreacji - studenci proszeni są o przybycie do Szkoły WFiS przy ul. Zagajnikowej 9 w dniu 3 października o godz. 8.00.
W internetowej rejestracji na zajęcia WF realizowane w semestrze letnim nie biorą udziału studenci I roku:
 • Wydziału Biologii, ponieważ rozpoczynają zajęcia wychowania fizycznego od II roku studiów,
 • Wydziału Fizyki, ponieważ rozpoczynają zajęcia wychowania fizycznego od II roku studiów,
TERMINY REJESTRACJI

Rejestracja na zajęcia WF prowadzone w semestrze letnim zostanie przeprowadzona w terminie:

5 lutego 2018 godz. 8:00 – 6 lutego 2018 godz. 22:00

Rejestracja na poszczególne zajęcia będzie otwierana we wtorek 5 lutego 2018 r. systematycznie.
Począwszy od 8:00 co dwie godziny będzie można zapisać się na kolejne przedmioty wg następującego harmonogramu:

08:00 - badminton; futsal mężczyzn; piłka nożna kobiet; piłka nożna mężczyzn z siłownią; szermierka; trening funkcjonalny;
10:00 - kulturystyka; step; taniec; tenis stołowy;
12:00 - aerobik; body ball; koszykówka kobiet; koszykówka mężczyzn;
14:00 - judo kobiet i mężczyzn; tenis; unihokej;
16:00 - joga; nurkowanie; pływanie rehabilitacyjne; zajęcia ogólnorozwojowe;
18:00 - body control; siatkówka kobiet; siatkówka mężczyzn;
20:00 - aqua aerobik; gimnastyka lecznicza; pływanie; samoobrona; zajęcia ogólnorozwojowe i step;
22:00 - jogging i nordic walking; nauka pływania; zajęcia rehabilitacyjne; zajęcia ogólnorozwojowe i fitness dla kobiet;
Uwaga!
Studenci z problemami zdrowotnymi lub posiadający orzeczenie o niepełnosprawności zapisują się na następujące zajęcia:

 • zajęcia rehabilitacyjne
 • pływanie rehabilitacyjne
 • gimnastyka lecznicza
Uwaga!
Zapisy na zajęcia do Zespołu Folklorystycznego "Wielkopolanie" odbywają się podczas spotkania organizacyjnego, które odbędzie się 4.10.2017 r. o godz. 18.30 w Szkole Podstawowej nr 77 w Poznaniu, skrzyżowanie ul. Hetmańskiej i Dmowskiego. Informacje: wielkopolanie@folklor.pl, lub tel. 608 397 696

WARUNKI JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY ZAPISAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA WF

Aby zapisać się na zajęcia wychowania fizycznego student musi:
 • Posiadać konto dostępu do systemu rejestracyjnego nadane w procesie internetowej rejestracji na studia.
 • Posiadać żeton obowiązujący w roku akademickim 2017/2018.

Każdemu studentowi uprawnionemu do rejestrowania się na zajęcia WF przyznany zostanie w systemie rejestracyjnym 1 żeton na semestr. Żetony zostaną przyznane w następujących terminach:
 • na semestr letni najpóźniej do dnia 2 lutego 2018 r.
Żeton niewykorzystany w bieżącym semestrze traci ważność. Osoby, którym z różnych przyczyn żeton nie zostanie przyznany powinny zgłosić się do SWFiS.
INSTRUKCJA ZAPISÓW
Dostęp do instrukcji zapisów na zajęcia wychowania fizycznego można uzyskać poprzez znajdujący się po lewej stronie link "Pomoc".